De politie heeft meer tijd nodig om waar mogelijk opvolging te geven aan de eis van de Arbeidsinspectie die verband houdt met het C2000-communicatienetwerk. Eerder heeft de politie haar zienswijze aan de Arbeidsinspectie gegeven. Nu de eis van de inspectie onveranderd is gebleven en definitief is geworden, heeft de politie tijd nodig om te bezien wat daarvan de consequenties zijn. Om die reden maakt de politie bezwaar tegen de eis. De korpsleiding zal de politie-eenheden actief betrekken bij de nog te treffen noodzakelijke maatregelen.

Door

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *